Gmail wie lepiej

Gmail analizuje załączniki wiadomości e-mail i nie jest to tajemnica. Analizuje typy plików i odrzuca wiadomości zawierające potencjalnie niebezpieczne pliki. Listę nieakceptowanych plików można znaleźć na stronie pomocy Google: .ADE, .ADP, .BAT, .CHM, .CMD, .COM, .CPL, .EXE, .HTA, .INS, .ISP, .JAR, .JS, .JSE, .LIB, .LNK, .MDE, .MSC, .MSI, .MSP, .MST, .NSH .PIF, .SCR, .SCT, .SHB, .SYS, […]