Strefa prywatności

Portal Strefa Prywatności został zainspirowany pojęciem dystansu indywidualnego funkcjonującego w psychologii. Mówiąc krótko jest to dystans jaki dzieli nas od innych. Jeśli ten dystans ulegnie zmniejszeniu odczuwamy niepokój z powodu obecności okupanta. Czy pojęcie strefy prywatności istnieje również w świecie cyfrowym? Jeśli tak, to zasadne jest pytanie o wielkość tej strefy oraz formę jej naruszenia. W świecie fizycznym strefa ta jest zdefiniowana i oscyluje w granicy 50cm. Świat cyfrowy charakteryzuje się brakiem fizyczności. Czy brak bodźca w postaci obecności fizycznej w naszej wirtualnej przestrzeni prywatnej jest wystarczający aby uznać sprawę za nieistotną? Być może to właśnie brak tego konkretnego bodźca powoduje, że w świecie cyfrowym pozwalamy na przekraczanie prywatnego dystansu i nie czujemy się z tym źle. Zapraszamy do dyskusji o prywatności i jej granicach w rzeczywistości, która została wykreowana przez technologię.

Strefa Prywatności porusza temat problematyki anonimowości, prywatności, aspektów prawnych oraz technologii pozwalającej chronić naszą prywatność. Wskazujemy punkty zapalne systemu, który łamie i narusza prywatność każdego z nas. Pokazujemy jak chronić swoją prywatność oraz jakich standardów używać, aby nasza wirtualna strefa pozostawała prywatna.