Kultura

Kim tak naprawdę jest muzyk?

Słowo muzyk odnosi się do dwóch zupełnie różnych typów osób, a mianowicie ludzi, którzy wykonują utwory muzyczne oraz tych, którzy je tworzą. Do pierwszej grupy należy dyrygent, instrumentalista oraz wokalista. Drugą natomiast reprezentują kompozytorzy oraz producenci muzyczni. Praca muzyka opiera się na wykorzystaniu instrumentów, ludzkiego głosu bądź innych efektów akustycznych. Obecnie często wykorzystuje się również techniki komputerowe by wzbogacić gamę dźwięków. Muzyk może być osobą wykształconą w kierunku wykonywanej pracy, bądź też być amatorem. Jeśli chodzi o kształcenie artystów w Polsce to jest ono możliwe, lecz nie w każdym większym mieście można znaleźć odpowiednią uczelnię. Studia muzyczne to trzy etapy kształcenia. Studia pierwszego stopnia, które kończy się zdobyciem tytułu licencjata. Na drugim stopniu zdobywa się magistra, czyli otrzymuje się prawo do używania tytułu artysta muzyk. Na trzecim stopniu otrzymuje się stopień naukowy doktora sztuki. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej definiuje ten zawód, jako publiczne wykonywanie utworów muzycznych, łącznie z ich zapisem. Nagrywanie umożliwia przemysł fonograficzny. Niestety, jak w każdej pracy, będąc artystą również napotkamy na zagrożenia pod względem zdrowotnym. Muzycy często narzekają na choroby kręgosłupa oraz przewlekłe nieżyty narządów głosowych. Są narażeni na silny stres oraz przemęczenie.