Kultura

Rytmika, jako element dzieła muzycznego

Rytmika ma dość szerokie znaczenie. Z definicji określa wszystkie zjawiska w utworze, które określają nam przebieg rytmiczny. Składają się na nią: metrum, miara czasu, czy również powtarzalne akcenty. Na charakter muzyki ma zawsze decydujący wpływ. Rytmikę można również określić, jako specyficzny rodzaj pulsacji. Należy jednak pamiętać, że jest to też nauka o rytmie. Rytmika sama w sobie może być podzielona na kilka podklas. Występują cztery podziały. Jedną z klasyfikacji jest zwrócenie uwagi na uporządkowanie. Mamy wtedy dwie grupy: rytmikę swobodną, która nie charakteryzuje się określonym metrum na przykład „Bogurodzica” oraz ustaloną, w której występują stałe jednostki rytmiczne o regularnych akcentach. Rytmikę można podzielić również ze względu na metrum. Miarowymi nazywamy utwory jednostajne, natomiast zmiennymi takie, które przy zachowaniu określonego metrum posiadają rytmiczne jednostki zmieniające się często, co kilka taktów, przykładem może być tu uwertura opery Czarodziejski flet Mozarta. Jeśli chodzi o rytmikę ważną częścią jest również struktura, która dzieli ją na okresową, której przykładem są utwory Stanisława Moniuszki, i motoryczną, która charakteryzuje się szybkim tempem. Utwory biorąc pod uwagę rytmikę możemy również podzielić na marszowe oraz taneczne, mówiąc inaczej utwory odpowiadające marszowi wojsk oraz schematy rytmiczne takie jak krakowiak, polka czy suita lubelska.