Kultura

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale także leczy

Muzykoterapia jest dziedziną psychoterapii, a której zadaniem jest leczenie przy pomocy muzyki, lub włączanie muzyki do innych form terapii. Posługiwanie się muzyką odnosi najlepsze efekty w leczeniu, przywracaniu do zdrowia, uspokajaniu emocji w kontakcie z pacjentami z problemami natury psychicznej, emocjonalnej, fizycznej. Muzyka bardzo dobrze działa na pacjentów z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia. Zajęcia muzyczne mogą być połączone z różnymi innymi dziedzinami psychoterapii. Najlepszą muzyką do terapii jest muzyka poważna. Spokojne, wyważone dźwięki pozwalają na redukcję napięcia psychicznego, przywrócenie poczucia bezpieczeństwa, odreagowanie złych emocji, zmianę zachowania, postawy. Podczas zajęć muzykoterapii stosowane są różne formy aktywizacji pacjentów, począwszy od biernego słuchania, poprzez taniec, śpiew, grę na instrumentach, ćwiczenia rytmiczne. Zajęcia prowadzone są dla indywidualnych pacjentów, oraz w grupach. Jak ważnym elementem w życiu człowieka jest muzyka, widzimy w przypadkach osób niepełnosprawnych – osoby nie widzące są bardzo uwrażliwione na odbiór muzyki, potrafią pięknie śpiewać, osoby nie słyszące potrafią bardzo dobrze tańczyć po zaznajomieniu się z rytmem danego utworu. Inwalidzi poruszający się na wózkach potrafią znakomicie tańczyć na nich, uczestniczą w wielu konkursach tanecznych. Terapia muzyką jest jedną z lepszych technik przywracania pacjentów do normalnego funkcjonowania.