Kultura

Muzyka reggae nadal chętnie słuchana

Jednym ze stylów współczesnej muzyki rozrywkowej jest reggae, które powstało na Jamajce pod koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, jest szczególnie popularny w środowisku Rastafarian. Jednak korzenie tej muzyki sięgają drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Jest to bardzo charakterystyczny, najbardziej znany gatunek muzyki jamajskiej na całym świecie. Wielkie zasługi dla rozpromowania reggae oczywiście położył najbardziej do dziś znany Bob Maryle, który dał się poznać w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, co prawda nie był on jedynym prekursorem tego gatunku, jednak jest najbardziej znany. Charakterystyczny rytm reggae nazywany jest riddm. Są różne tłumaczenia słowa reggae, jednak Bob Maryle twierdził, że słowo to pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza ‘króla muzyki’. Reggae w dziewiętnastym wieku zaczęło się kształtować na Jamajce jako muzyka ludowa i miało nawę mento. W muzyce tej mieszają się rytmy europejskie oraz afrykańskie. Ze względu na fakt, że reggae ma pochodzenie ludowe również instrumenty też były proste, zrobione własnoręcznie z materiałów dostępnych na tym terenie. Instrumentami, na których grają muzycy reggae są: banjo (instrument strunowy), drewniane bębny, bambusowe saksofony, maraksy (rodzaj gruchawki) oraz flażolety (granie na instrumentach strunowych). Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych na Jamajce społeczność rastafariańska nabierała coraz większego znaczenia a wraz z nią pokazała się fala młodych wykonawców reggae. Marley zmarł w 1981 roku na raka.